Zarząd Academia Europa Nostra na spotkaniu z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, (Gdańsk, 27 kwietnia 2011r.)

Przedsatwiciele Zarządu Academia Europa Nostra w dniu 27 kwietnia 2011 roku spotkali się z z-cą dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych w Gdańsku panem Jerzym Fijasem oraz Naczelnikiem Wydziału Rozwoju, Komunikacji Społecznej i Środków Pomocowych RDLP panem Andrzejem Schleserem.
Tematem spotkania było zaproszenie do współpracy przy IV Forum Europa Nostra, w ramach którego odbędzie sie konferencja naukowa pn "Lasy w Europie. Turystyka-Gospodarka-Ekologia", przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

Odwiedzin na stronie