"Sieć Dziedzictwo Kulinarne - Pomorskie", doroczna konferencja,
gm. Trąbki Wielkie (10 listopada 2010 r.)

Prezes AEN Dr Tomasz Studzieniecki w dniu 10 listopada 2010 r. wziął udział w dorocznej konferencji pt. "Sieć Dziedzictwa Kulinarnego , a rynek żywności wysokiej jakości w UE" zorganizowanej przez Samorząd Województwa Pomorskiego. W konferencji udział wzięli Marszałek Senatu RP- Bogdan Borusewicz, Senator RP- Andrzej Grzyb, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego – Wiesław Kamiński, Dyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego - Kazimierz Sumisławski, Wójt gminy Trąbki Wielkie – Błażej Konkol, Prof. dr hab. inż. Piotr W. Palich – Akademia Morska w Gdyni, Doc. Tomasz Borkowski – Wyższa szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Dyrektor WSSE w Warszawie - Małgorzata Czerniawska – Ankersztejn, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim – Lek. Wet. Marta Niemczuk, Dyrektor ARR OT Gdynia - Radosław Szatkowski, przedstawiciele powiatowych inspekcji sanitarnych i weterynaryjnych w woj. Pomorskim, członkowie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie, przedstawiciele branży rolno-spożywczej, a także hotelarskiej i gastronomicznej oraz przedstawiciele zajmujący się rozwojem agroturystyki i rolnictwem ekologicznym w województwie pomorskim.

Celem konferencji była integracja podmiotów przetwórców i gastronomii w tworzeniu rynku żywności wysokiej jakości, a w konsekwencji poprawy zdrowotności mieszkańców. Ponadto poprawa dochodów małych i średnich gospodarstw poprzez dodatkową działalność np. przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednią. Organizacja konferencji to propozycja przeniesienia dobrych praktyk i wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń oraz producentów grupy ekologicznej, a także instytucji obsługujących te grupy. Spotkanie było również okazją do tworzenia form integracji producentów na przykładzie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie.

Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady tematyczne:
1."Sieć Dziedzictwo Kulinarne - Pomorskie. Funkcjonowanie i organizacja"- Dr Kazimierz Sumisławski- Departament Środowiska, Rolnictwa i zasobów Naturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
2."Żywność wysokiej jakości – Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, a rynek żywności w UE" - Dr Igor Marek Hutnikiewicz, lekarz weterynarii, Przewodniczący Komisji Żywności Wysokiej Jakości w Związku Województw RP
3."Oznaczenia żywności w UE" - Dr Grzegorz Russak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

W trakcie konferencji funkcjonowały cztery stoliki tematyczne: Sieć Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie, Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Grupy Producentów Rolnych, Produkt regionalny i Tradycyjny.

Konferencja odbyła się z zajeździe Modrzewiowy Dwór, Gołębiewo Średnie 54, gm. Trąbki Wielkie. Konferencja była sfinansowana z środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego w ramach "Planu działania na lata 2010-2011".
Po konferencji odbył się poczęstunek regionalny w restauracji Członka Sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie "Modrzewiowy Dwór" w gminie Trąbki Wielkie.

***

Celem istnienia sieci Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie jest m.in. zwiększenie ruchu turystycznego, rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie ich konkurencyjności, zwiększenie zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej jakości, wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami całej sieci. Włączenie nowych członków z Pomorza do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego przyczyni się do podniesienia poziomu usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych w województwie pomorskim poprzez oznakowanie regionalnych restauracji, hoteli, gospodarstw agroturystycznych, surowców i potraw pochodzących z regionu, a także wzmocnienie współpracy podmiotów gospodarczych branży rolno- spożywczej, gastronomicznej i hotelarskiej.Odwiedzin na stronie