Seminarium "Bliżej morza przez wiedzę i kompetencje" – inauguracja cyklu imprez towarzyszących głównym obchodom Europejskiego Dnia Morza w Gdyni(16 maja 2011r.)

  W dniu 16 maja 2011 roku na pokładzie SPS Horyzont II J.M. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz uroczyście otworzył seminarium "Bliżej morza przez wiedzę i kompetencje". Wydarzenie to zainaugurowało cykl imprez towarzyszących głównym obchodom Europejskiego Dnia Morza w Gdańsku.

Seminarium przygotowane zostało przez Akademię Morską w Gdyni, Ligę Morską i Rzeczną oraz stowarzyszenie "Academia Europa Nostra". Uczestnicy seminarium wysłuchali referatów o tematyce marynistycznej. Ponadto w czasie kuluarowych rozmów omówili kierunki dalszych działań na rzecz morza i gospodarki morskiej. Wypracowanie wspólnej marki uznano za jeden z priorytetów Europy Bałtyckiej. Temat ten stanowił jeden z problemów badawczych IV Forum Turystyki Bałtyckiej.

Należy zauważyć, że Europejski Dzień Morza obchodzony jest po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale również w Regionie Morza Bałtyckiego. Ma to istotne znaczenie w przededniu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/conference/side_events/list_pl.pdfOdwiedzin na stronie