Prezes Academia Europa Nostra expertem Platformy (wrzesień 2015 r.)


   We wrześniu 2015 roku Prezes Academia Europa Nostra otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w Platformie EUWT przy Komitecie Regionów.
Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE. Zgromadzenie polityczne złożonym z przedstawicieli demokratycznie wybranych władz regionalnych i lokalnych w służbie integracji europejskiej.
Komitet Regionów ustanowił Platformę Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej (EUWT) w styczniu 2011 r. (decyzja Prezydium CdR 397/2010 pkt 6).
Platforma ta skupia politycznych i technicznych przedstawicieli wszystkich istniejących już bądź zakładanych EUWT oraz członków istniejącej wcześniej grupy ekspertów. Do udziału w platformie zaproszeni są także przedstawiciele stowarzyszeń, eksperci oraz inne zainteresowane strony.
Platforma EUWT ma do wypełnienia następującą misję:

  • monitorowanie przyjęcia i wdrażania przepisów dotyczących EUWT na szczeblu UE i państw członkowskich;
  • ułatwianie wymiany doświadczeń związanych z tworzeniem EUWT na szczeblu terytorialnym oraz wiedzy dotyczącej najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie;
  • propagowanie EUWT jako instrumentu spójności terytorialnej oraz zwrócenie uwagi przede wszystkim instytucji UE oraz administracji szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego na istniejące EUWT;
  • usprawnianie komunikacji dotyczącej możliwości i wyzwań związanych z EUWT na szczeblu terytorialnym;
  • określanie potencjalnych możliwości wykorzystania EUWT jako narzędzia spójnego rozwoju terytorialnego;
  • wspieranie prac konsultacyjnych KR-u poprzez dostarczanie obiektywnych informacji na temat wielopoziomowego sprawowania rządów oraz transgranicznych aspektów prawodawstwa i strategii politycznych UE.
Zgodnie z decyzją podjętą na inauguracyjnym posiedzeniu Prezydium przewodniczący Komisji COTER pełni funkcję koordynatora politycznego Platformy EUWT i regularnie składa sprawozdania Komisji COTER oraz Prezydium. Może powierzyć tę funkcję innemu członkowi KR-u.

Odwiedzin na stronie