„Kaszuby zawsze” – jubileusz XX-lecia współpracy na rzecz promocji Ziemi Kaszubskiej, Somonino, 14 maja 2016 r.

   Dwadzieścia lat temu, z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie zainaugurowano współpracę środowisk naukowych, społeczności lokalnych, władz, podmiotów gospodarczych i społecznych na rzecz rozwoju turystyki i promocji Ziemi Kaszubskiej. Jednym z efektów współpracy była organizacja cyklicznych konferencji naukowo – praktycznych pod hasłem „Kaszuby zawsze”. Koordynatorem naukowym przedsięwzięcia był Kierownik Katedry Organizacji Usług Turystyczno – Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. inż. Piotr Palich . Z kolei pracami organizacyjnymi kierował dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie – mgr Marian Kowalewski .

O randze konferencji świadczy fakt uczestnictwa znanych i cenionych naukowców z kraju i zagranicy. Konferencji co roku patronowali minister, wojewoda, marszałek województwa, starosta i wójt. Ponadto patronatu udzielali rektorzy szkół wyższych, w tym Rektor Akademii Morskiej w Gdyni. We współpracy aktywnie brały udział organizacje społeczne, m.in. stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Kaszubska” – jeden z partnerów Academia Europa Nostra. Istotne znaczenie w promocji Kaszub odegrały wcześniejsze inicjatywy, w tym realizacja projektu „Kaszubska Kleka” oraz podpisanie „Bałtyckiej Karty Agroturyzmu”.

Okolicznościowe spotkanie, podsumowujące 20 lat współpracy, odbyło się w dniu 14 maja 2016 r. w Centrum Rekreacji "U Stolëma" w Ostrzycach. Na uroczystość przybyli i gratulacje składali między innymi: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciech Petera, Starosta Kartuski Janina Kwiecień, Włodarze Gminy Somonino - Wójt Marian Kryszewski i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sołtysek, Burmistrz Kartuz Grzegorz Gołuński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbudy Andrzej Gajowniczek i wielu innych zacnych gości.

Osobom zasłużonym wręczono okolicznościowe nagrody. Wśród nagrodzonych znalazł się również dr Tomasz Studzieniecki – prezes zarządu Academia Europa Nostra.

Z okazji jubileuszu wydano monografię pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra Palicha pt.. „Znaczenie turystyki w gospodarczym rozwoju regionu", która podsumowała czas wspólnych spotkań.


Fot. XX lecie Kiermaszu Agroturystycznego „Kaszuby zawsze”. Po lewej stronie kaszubski
zespół muzyczny. Po prawej dyrektor GOK w Somoninie – mgr Marian Kowalewski oraz
pracownicy Katedry OUTH Akademii Morskiej w Gdyni: dr inż. Jacek Hałaczkiewicz, dr
Tomasz Studzieniecki, dr Katarzyna Mysiak i prof. Piotr Palich.
Źródło: zasoby GOK w Somoninie


Fot. Jubileuszowa monografia pod. redakcją prof. Piotra Palicha wydana z okazji XX lecia Kiermaszu Agroturystycznego „Kaszuby zawsze” oraz nagroda dla dra Tomasza Studzienieckiego.
Źródło: zasoby GOK w Somoninie

Odwiedzin na stronie