Przedstawiciele Zarządu AEN biorą udział w XI Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze

W dniach 11-12 lipca 2009 roku na plaży w Jantarze (gmina Stegna) odbyły się Finały XI Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu, w których udział wzięli Prezes AEN Tomasz Studzienicki oraz Wiceprezes AEN Teresa Suchodolska. Wśród zaproszonych gości byli delegaci Kombinatu Bursztynowego z Kaliningradu, przedstawiciele polskich władz rządowych - Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, oraz władze lokalne - Wicestarosta Powiatu Nowy Dwór Edward Adamczyk, Wicewójt gminy Stegna Roman Pawłowski, dr Jacek Olszewski z Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pani Marta Chełkowska, Przewodniczący Rady Programowej Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu Pan Bogdan Donke, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MŚ w Poławianiu Bursztynu Pan Ryszard Goliszek, a także przedstawiciele Międzynarodowych Targów Gdańskich Pani Ewa Rachoń
oraz Pani dr Elżbieta Sontag z Uniwersytetu Gdańskiego, jak również reprezentanci świata naukowego oraz artystycznego.

Imprezie towarzyszyło uroczyste wkopanie "Kamienia Milowego" Polskiego Szlaku Bursztynowego w miejscowości Jantar - ufundowanego przez Stowarzyszenie "Polski Szlak Bursztynowy", które reprezentował Wiceprezes Janusz Antczak.Odwiedzin na stronie