Prezes Agencji Rozwoju Gdyni Anna Somorowska zaprosiła prezesa AEN na robocze spotkanie, które dotyczyło tematów:
  1. ARG włącza się w przygotowania III Forum Europa Nostra.
  2. Planowane działania na rzecz nowych projektów współpracy międzynarodowej i transgranicznej.
  3. Efekty synergiczne Gdyni: promocja szlaku kulinarnego Gdyni i ESDK.


Odwiedzin na stronie