W dniu 11 marca 2008 r. podczas XV Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF2008 Prezes Stowarzyszenia Academia Europa Nostra Tomasz Studzieniecki, jako jeden z sygnatariuszy, podpisał list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz powstania i rozwoju Europejskiego Szlaku Kulturowego "Szlak Bursztynowy". Głównym celem deklaracji jest podjęcie działań umożliwiających utworzenie Europejskiego Szlaku Kulturowego "Szlak Bursztynowy".

Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk, 29 września 2008 r.

W dniu 29 września 2008 roku podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2008/2009 Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku - Teresa Suchodolska - członek Stowarzyszenia Academia Europa Nostra, otrzymała nagrodę Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku za pracę licencjacką pt. "Bursztyn inspiracją produktu turystycznego w regionie pomorskim" napisaną pod kierunkiem dra Tomasza Studzienieckiego.

Bursztynowy artykuł.

W dwumiesięczniku Magazynu Samorządu Województwa Pomorskiego (Nr 1 styczeń-luty 2008) ukazał się artykuł pt. "Złoto Północy", którego współautorem była Teresa Suchodolska - członek Stowarzyszenia Academia Europa Nostra.


Odwiedzin na stronie