Przedstawiciele Zarządu Academia Europa Nostra przyjęli zaproszenie Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej - Ministra Mikołaja Dowgielewicza - na konferencję organizowaną przez UKIE we współpracy z Przedstawicielestwem Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego pt. "Trzeci sektor w kontekście wyzwań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej".
Rok 2011 jest rokiem wolontariatu i stanowi szansę oraz wyzwanie dla organizacji pozarządowych w zjednoczonej Europie.Odwiedzin na stronie