Nowe Biuro Academia Europa Nostra w Białej Podlaskiej

W kwietniu 2009 roku powstało pierwsze biuro Academia Europa Nostra poza województwem pomorskim, którego kierownikiem został mgr Tomasz Mazurek. Biuro międzynarodowego stowarzyszenia AEN ma podejmować działania oparte przede wszystkim na prowadzeniu działalności badawczo - rozwojowej na obszarze Polski Wschodniej. Ponadto, wśród głównych zadań znajdują się inicjatywy mające na celu rozwijanie turystyki oraz upowszechnianie dorobku kulturowego. Do osób wspierających powyższe prace należą pracownicy Instytutu Turystyki i Rekreacji (dr Jarosław Żbikowski), Instytutu Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej a także przedstawiciele innych branż w tym przemysłu farmaceutycznego.

Na zdjęciu od lewej: mgr Marek Dresler, dr Jarosław Żbikowski, mgr Łukasz Zbucki, mgr Joanna Mazurek, mgr Tomasz Mazurek.

Odwiedzin na stronie