Bałtycka tożsamość, Gdańsk (1-3 lipca 2011r.)

  Polska Prezydencja w Unii Europejskiej jest też okazją do dyskusji politycznej w gronie państw Morza Bałtyckiego. Edukacja, rozbudowa infrastruktury, turystyka, bezpieczeństwo żywności, energetyka to zagadnienia, które mogą przyczynić się do lepszej współpracy w regionie. Odpowiedzi na pytanie- Czy istnieje tożsamość bałtycka? - szukali w Gdańsku młodzi ludzie z całej Europy.
  Pokolenie ich rodziców o wspólnych interesach basenu Morza Bałtyckiego nie mogło nawet marzyć. Europę przez dziesiątki lat dzieliła żelazna kurtyna. Jednak od czasu upadku komunizmu kraje nadbałtyckie próbują nadrobić zaległości. Najważniejszym zadaniem, które teraz stoi przed krajami nadbałtyckimi to wspólna promocja regionu na świecie i w ramach Unii Europejskiej. Szansą jest też zacieśnienie współpracy gospodarczej i kulturalnej. Problemy państw nadbałtyckich, ale i szanse związane z naszym położeniem, dostrzegają młodzi ludzie, którzy wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Fundacje im. Friedricha Eberta w dniach 1-3 lipca 2011 roku w Gdańsku. W warsztatach udział wzięło 30 młodych ludzi z Niemiec, Estonii, Danii, Szwecji i Polski.
  To właśnie Polska w ramach swojej prezydencji, a później Dania powinny zadbać o odpowiednie finansowanie projektów nadbałtyckich, bo choć strategia rozwoju regionu jest gotowa już od 2009 roku, to wciąż brakuje środków na jej realizację.
Źródło: http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/02072011/4808118

Odwiedzin na stronie