Prezes Stowarzyszenia Przyjazna Wieś Kaszubska otrzymał monografię autorstwa Wioletty Jereczek dotyczącą gminy Somonino

Odwiedzin na stronie