Academia Europa Nostra patronem "Zeszytów Bałtyckich"
Prezes Stowarzyszenia Academia Europa Nostra Tomasz Studzieniecki w dniu 27 lutego br. wziął udzial w spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr hab. Januszem Ruszkowskim oraz mgr Ewą Kurjatą. Spotkanie dotyczyło przygotowań do II Forum Europa Nostra w maju br. w gminie Stegna, a także zawarcia porozumienia dotyczacego działania na rzecz promocji i dystrybucji zeszytów naukowych.Wymiar metropolitalny w Regionie Morza Bałtyckiego - Zeszyty Bałtyckie, 2009 (nr 1), zeszyt 6.

  "Zeszyty Bałtyckie" VI oferują zbiór artykułów na temat wymiaru metropolitalnego w Europie Bałtyckiej. Aktualny numer podzielono na dwie części: pierwszą o charakterze naukowym, zarezerwowana dla artykułów naukowych, oraz drugą o wymiarze praktycznym, w której zamieszczane są artykuły praktyków, samorządowców oraz dziennikarzy. Stałą pozycją w "Zeszytach" jest już Mini Leksykon Bałtycki, zawierający hasła kojarzące się z Regionem Morza Bałtyckiego, jego kulturą, językami oraz historią.

  W "Zeszytach" pojawiają się teksty zarówno uznanych politologów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników, zarówno dla studentów, jak i osób, które interesują się tym regionem. Liczę, że Zeszyty Bałtyckie przyczynią się do wypełnienia pewnej luki informacyjnej dot. działalności bałtyckich samorządów lokalnych.

  W 2009 r. Zeszyty Bałtyckie zyskały kolejny patronat - tym razem dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej organizacji pozarządowej, jaką jest Academia Europa Nostra. Szczegółowa prezentacja Akademii i jej osiągnięć znajduje się w części Prezentacje.

  Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane. Korespondencję prosimy przesyłać na adres: welling@op.pl.

Ewa Kurjata


Egzemplarze "Zeszytów Bałtyckich" dostępne są na zamówienie.
Zapotrzebowanie proszę zgłaszać na dres e-mail: welling@wp.pl

Odwiedzin na stronie