Spotkanie robocze dotyczące organizacji IV Forum Europa Nostra, Gdańsk (16 czerwca 2011r.)

  Spotkanie robocze dotyczące organizacji IV Forum Europa Nostra, które odbędzie się 19-20 listopada 2011r na terenie gminy Przywidz, odbyło się w dniu 16 czerwca 2011 r. w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

W spotkaniu udział wzięli:
1. Profesor Władysław W. Gaworecki - Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
2. Marta Chełkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. organizacji IV FEN,
3. Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz.
4. Jerzy Fijas-z-ca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
5. Doc. Mirosław Boruszczak - Prorektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
6. Doc. Henryk J. Lewandowski- Prodziekan Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
7. Dr Tomasz Studzieniecki – Prezes Stowarzyszenia "Academia Europa Nostra".
8. Dr Jacek Hałaczkiewicz- Kierownik zespołu ds. turystyki i hotelarstwa KOUTH, WPiT Akademia Morska w Gdyni.
9. Mgr Bogdan Donke – Wiceprezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
10. Mgr Marian Kowalewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie, prezes Stowarzyszenia "Przyjazna Wieś Kaszubska", gm. Somonino.
11. Mgr Teresa Suchodolska - członek Komitetu Organizacyjnego IV Forum Europa Nostra.

Spotkanie otworzył Rektor WSTiH Profesor Władysław W Gaworecki. Po oficjalnym przywitaniu zebranych Profesor oddał głos dr. Tomaszowi Studzienieckiemu, prezesowi Academia Europa Nostra. Prezes AEN na wstępie spotkania odczytał pismo od Marszałka Województwa Pomorskiego skierowane do Profesora Władysława W Gaworeckiego informujące o objęciu patronatem honorowym wydarzenia IV Forum Europa Nostra przez Marszałka Województwa Pomorskiego oraz o przyznaniu Pełnomocnictwa nad IV Fen pani Marcie Chełkowskiej, Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Następnie Prezes Studzieniecki poinformował zebranych o:
1. Pozyskaniu środków finansowych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Partnera KSOW - Stowarzyszenie "Academia Europa Nostra" ,
2. Przyznanych patronatach na IV Forum Europa Nostra (stan na dzień 16 czerwca 2011r.),
  1) Patronat Prezydencji UE
  2) Patronat Marszałka Województwa Pomorskiego
  3) Patronat Polskiej Organizacji Turystycznej
  4) Patronat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
  5) Patronat Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
  6) Patronat Wójta Gminy Przywidz
  7) Patronat Rektora Wyższej Szkoły Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku
  8) Patronat Rektora Akademii Morskiej w Gdyni
3. Miejscu, w którym odbędzie się IV Forum Europa Nostra w dniach 19-20 listopada 2001 r.: gmina Przywidz, obiekt konferencyjny "Kozi Gród",
4. Koncepcji autorskiej: "Klaster leśny" w ramach współpracy sieciowej podmiotów branży leśnej, turystycznej, ekologicznej, rolniczej.- temat ten zostanie poruszony na IV Forum Europa Nostra,
5. Podziale zadań wg przygotowanej tabeli (macierzy) zadaniowej dotyczącej współorganizatorów IV FEN.

Program
Spotkania roboczego dotyczącego organizacji
IV Forum Europa Nostra
16 czerwca 2011 roku, godz. 12.00-13.30
Miejsce: Wyższa Szkoła Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku,
ul. Miszewskiego 12/13 Gdańsk - Wrzeszcz
Prowadzący spotkanie: Dr Tomasz Studzieniecki
- Prezes Academia Europa Nostra

12.00 – Otwarcie spotkania i powitanie zebranych – Profesor Władysław W. Gaworecki, Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
12.10-12.40 – Omówienie organizacji i logistyki IV Forum Europa Nostra – Dr Tomasz Studzieniecki, prezes Stowarzyszenia "Academia Europa Nostra"
12.40-13.30 – Dyskusja zebranych
13.30 - zakończenie spotkania - Profesor Władysław W. Gaworecki, Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.



Odwiedzin na stronie