III Forum Europa Nostra w Gdyni, (18-19 października 2010 r.)

III Forum Europa Nostra w Gdyni - promocja dziedzictwa Polski morskiej

   W dniach 18 -19 października 2010 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyło się III Forum Europa Nostra. Zorganizowana w ramach forum konferencja naukowa "Morze nasze i nie nasze" w symboliczny sposób zamknęła cykl imprez odbywających się w ramach jubileuszu dziewięćdziesięciolecia Polski morskiej. W marcu br., w Zespole Szkół Morskich w Darłowie zorganizowano seminarium "Mare Nostrum". W lipcu br. dziennik "Rzeczpospolita" opublikował czterostronicowy dodatek poświęcony Akademii Morskiej oraz forum. Warto podkreślić, że redakcja "Rzeczpospolitej" opatrzyła dodatek tytułem "Nie odpuszczajmy morskich spraw".
   W ciągu dwóch dni obrad uczestnicy wygłosili ponad 50 referatów w trzech sekcjach naukowych, "turystyka, gospodarka i morze", "morze w ogniu", "morze w kulturze". Wystąpienia poświęcone były nie tylko Bałtykowi, ale również Adriatykowi i Morzu Czarnemu. Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem naukowców, przedstawicieli gospodarki morskiej a także studentów i uczniów. Adresy powitalne wygłosili: Wiceminister Infrastruktury - kpt. ż. w. Anna Wypych Namiotko, Konsul Generalny RP w Kaliningradzie - Pan Marek Gołkowski., J. M. Rektor Akademii Morskiej w Gdyni - prof. Romuald Cwilewicz, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego - prof. Józef A. Włodarski oraz Wiceprezydent Gdyni - pan Marek Stępa.    Wojewoda Pomorski w liście skierowanym do uczestników forum podkreślił, że "wybitni eksperci rozmawiać będą o roli morza, gospodarki morskiej, i innych dziedzin życia, które nierozerwalnie wiąże się z naszym nadbałtyckim położeniem. Wszystkim nam zależy, aby przywileje jakie daje nam Bałtyk, udało się skutecznie przekuć w wymierny sukces…"    Imprezie towarzyszyła wystawa marynistyczna oraz promocja książki ś. p. prof. Romana Wapińskiego "Druga Rzeczpospolita w morzem w tle". Prezes AEN Dr Tomasz Studzieniecki wygłosił referat pt. "Promocja regionów morskich", Wiceprezes Academia Europa Nostra pani Aleksandra Wołoszyk wystąpiła z referatem pt. "Promotor dziedzictwa morskiego". W imieniu Akademii Morskiej nad przygotowaniami i przebiegiem konferencji czuwał zespół pracowników Katedry Organizacji Usług Turystyczno - Hotelarskich. Honory gospodarza podczas forum pełnili rektor oraz prorektor ds. morskich - prof. Stanisław Górski.    Cele konferencji, czyli popularyzacja wiedzy morskiej i wymiana myśli naukowej, zostały zrealizowane. Ponadto forum przyczyniło się do dalszej integracji środowisk związanych z morzem oraz do lobbingu spraw morskich. Ma to istotne znaczenie w przygotowaniach do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.    Obradom przysłuchiwali się liczni dziennikarze. Relacja z konferencji znalazła się w serwisie TVP, Radia Plus i Radia Gdańsk. Wkrótce do księgarni i bibliotek trafi publikacja pokonferencyjna pod red. prof. Tadeusza Stegnera. Do sukcesu konferencji przyczyniła się dobra współpraca organizatorów: Akademii Morskiej w Gdyni, stowarzyszenia Academia Europa Nostra, Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i Muzeum Miasta Gdyni. W konferencji wzięło udział około 100 osób.


Odwiedzin na stronie