Udział przedstawiciela Academia Europa Nostra w OPEN DAYS 2015, Bruksela (12-15.10.2015 r. )


   Prezes Academia Europa Nostra Tomasz Studzieniecki wziął udział w wizycie studyjnej 13. edycji OPEN DAYS 2015. Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej” zorganizowano wyjazd dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do Brukseli. Wyróżniając najprężniej działające organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego, zaproszono do zgłaszania kandydatury do udziału w wizycie studyjnej „Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2015”.
OPEN DAYS to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską i Komitet Regionów od 2003 r. W czasie tegorocznych OPEN DAYS, odbywających się pod hasłem przewodnim „Europejskie regiony i miasta – Partnerzy dla inwestycji i wzrostu”, miasta i regiony europejskie zaprezentują swój potencjał w kreowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Szczegółowe informacje na temat OPEN DAYS 2015 wraz z całościowym programem obejmującym ponad sto spotkań dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm.


Lista uczestników - przedstawicieli pomorskich organizacji pozarządowych biorących udział w wyjeździe na Europejski Tydzień Regionów i Miast 2015 w Brukseli (Open Days) w terminie 12 -15 października 2015 r. :
  • p. Magdalena Babińska-Sobolewska - Stowarzyszenie Solidarni "Plus"
  • p. Ewa Gębala - Stowarzyszenie Właścicieli Ziemi Uprzemysłowionej RP
  • p. Paulina Grajoszek - Gdańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  • p. Mieczysław Jaroszewicz - Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
  • p. Tomasz Lipski - Pomorskie Stowarzyszenie Integracji Kultur i Sztuki "Jeden Świat"
  • p. Tomasz Studzieniecki - Stowarzyszenie Academia Europa Nostra
  • p. Damian Zelewski - Instytut Metropolitalny


Odwiedzin na stronie