Polska obejmie 1 lipca roczną prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, czerwiec 2015 r.


   Polska będzie sprawować swoją roczną prezydencję w zgodzie z trzema priorytetami. To: zrównoważony rozwój, kultura jako narzędzie wspierania rozwoju społeczno- gospodarczego, bezpieczeństwo cywilne.

W drugiej połowie roku 2015 Polska będzie przewodniczyć pracom Narodowych Punktów Kontaktowych Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Podjęte zostaną działania w kierunku koordynacji prac
i maksymalnej synergii pomiędzy formatami współpracy w regionie Morza Bałtyckiego.

Okres polskiego przewodnictwa w RPMB zbiega się z przewodnictwem w Komitecie ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju VASAB, do którego priorytetów na ten czas zaliczają się: problematyka miejska, planowanie przestrzenne w odniesieniu do obszarów morskich oraz monitoring terytorialny. Podjęte zostaną działania na rzecz lepszej koordynacji prac pomiędzy Komitetem VASAB i właściwymi organizacjami
i instytucjami w regionie.

Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia i UE. Podczas dzisiejszej konferencji zaprezentowane także logo Polskiego Przewodnictwa w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Więcej informacji o polskiej prezydencji można znaleźć na stronie internetowej: www.baltyk.msz.gov.pl

Źródło: www.msz.gov.pl

Odwiedzin na stronie