W dniu 6 lutego 2009 roku Prezes Zarządu Tomasz Studzieniecki wziął udział w konferencji
pt.: „Żywność wysokiej jakości szansą rozwoju Regionu”, która odbyła się Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Pomorskiego. Podczas konferencji zainaugurowana została Europejska Sieć
Dziedzictwa Kulinarnego, do której Województwo Pomorskie zostało przyjęte w październiku
ubiegłego roku. W trakcie konferencji zaprezentowano zasady członkostwa w Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego oraz zasady ubiegania się o miano produktu tradycyjnego i regionalnego.
Koncepcja ESDK wpisuje sie w filozofię Carta Europa Nostra (Bytów 2008).Województwo pomorskie w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

29 października 2008 r. w Olsztynie województwo pomorskie przystąpiło do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Wicemarszałek Leszek Czarnobaj
(z lewej) i Kazimierz Sumisławski,
dyrektor Departamentu
Środowiska, Rolnictwa i Zasobów
Naturalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, właśnie odebrali
certyfikat.
- Dziedzictwo kulinarne jest dodatkową atrakcją turystyczną Pomorza i wpływa na rozwój całego regionu - akcentuje marszałek Jan Kozłowski. - Poprzez regionalną żywność można skutecznie kreować markę miejsca, która jest rozpoznawalna i stanowi bardzo ważny element promocji województwa.

Pomorskie jest obecnie krajowym wiceliderem (po województwie śląskim) na Liście Produktów Tradycyjnych, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa. Na liście znajduje się obecnie aż 77 produktów z Pomorza, na rejestrację czeka około 20 kolejnych specjałów i wciąż zgłaszane są nowe. Na pewno ułatwiło nam to starania o członkostwo w sieci.

Wicemarszałek Leszek Czarnobaj odebrał certyfikat podczas konferencji „Żywność naturalna, lokalna i tradycyjna na rynku UE”. Spotkanie odbyło się Olsztynie - region Warmii, Mazur i Powiśla jest liderem sieci w Polsce. Tego dnia certyfikaty odebrali też przedstawiciele: Opolszczyzny, Pomorza Zachodniego, Mazowsza i Wielkopolski.

Regiony tworzące Europejską Sieć Dziedzictwa Kulinarnego muszą udowodnić szczególną dbałość o rozwój produkcji tradycyjnej, naturalnej żywności, opartej na lokalnych zasobach. Sieć ułatwia im współpracę i wspólną promocję, a jednocześnie wzmocnienie własnej tożsamości poprzez zaakcentowanie różnic między regionami. Przynależność do ESDK oznacza ułatwienia dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lokalnej żywności, podniesienie poziomu usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych. Charakterystyczne logo z czapką kucharską (po prawej), które wkrótce zacznie pojawiać się na niektórych produktach spożywczych, da nam gwarancję, że wyrób pochodzi z regionu pomorskiego i będzie dzięki niemu rozpoznawalny w całej Europie.

O logo sieci mogą starać się między innymi producenci surowców: gospodarstwa rolne, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, a także przetwórcy, hurtownicy, sprzedawcy, restauratorzy oraz firmy cateringowe.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego: www.culinary-heritage.com

Źródło:
http://www.wrotapomorza.pl/

Odwiedzin na stronie