Lasy w Europie – IV Forum Europa Nostra

  Międzynarodowy Rok Lasów staje się okazją do zorganizowania międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce obszarów leśnych i zadrzewionych w Europie. Do udziału w konferencji zaproszono naukowców, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, leśników, myśliwych i wszystkich miłośników tematyki leśnej. Konferencja będzie mieć charakter interdyscyplinarny. Intencją organizatorów jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań z zakresu ekonomiki leśnictwa, rolnictwa geografii, historii, turystyki i rekreacji oraz gastronomii. Starannie dobrane referaty plenarne, możliwość swobodnej dyskusji w połączeniu z interesującym programem imprezy towarzyszącej pozwoli owocnie i milo spędzić czas w uroczej scenerii ośrodka konferencyjnego zlokalizowanego na terenie Pomorza. Patronat rektorów pomorskich uczelni oraz prestiż i wysokie kwalifikacje członków komitetu naukowego zapewnią wysoki poziom wydarzenia. Najlepsze referaty i komunikaty opublikowane zostaną w recenzowanej monografii (3 pkt) . Uczestnicy konferencji zyskają możliwość zapoznania się z regionalnymi produktami turystycznymi i kulinarnymi "kuchni leśnej". Więcej informacji wkrótce na stronie fen.am.gdynia.pl

Odwiedzin na stronie