Promocja dziedzictwa kaszubskiego w ramach międzynarodowej sieci współpracy autonomii bezterytorialnych ENTAN
 
aen 1
Europejska Sieć Współpracy Autonomii Bezterytorialnych ENTAN  jest inicjatywą realizowaną w ramach akcji COST programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. ENTAN koncentruje się na architekturze modeli współpracy zmniejszających napięcia międzyetniczne w państwach i na zaspokojeniu potrzeb mniejszości przy jednoczesnym zapobieganiu postawom separatystycznym i nacjonalistycznym. Eksperci Academia Europa Nostra prowadzą badania w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym mniejszości kaszubskiej. Kaszubi zamieszkują obszar województwa pomorskiego w Polsce. Stanowią oni grupę etniczną narodu polskiego.  Zachowali własną kulturę i znajomość języka. Zdecydowana większość Kaszubów posiada podwójną identyfikację – narodową polską i etniczną kaszubską.
Info: https://entan.org/entan-activity/non-territorial-autonomy-in-theory-and-practicea-2020-report/

Odwiedzin na stronie