Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Gdański oraz Academia Europa Nostra, zapraszają do udziału w konferencji naukowej pod hasłem roku 2019 UNWTO  „Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich” zorganizowanej w ramach XII FORUM EUROPA NOSTRA  w dniu 18 października 2019 r. w Gdańsku.
 
 
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Gdański oraz Academia Europa Nostra, zapraszają do udziału w konferencji naukowej pod hasłem roku 2019 UNWTO  „Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich” zorganizowanej w ramach XII FORUM EUROPA NOSTRA  w dniu 18 października 2019 r. w Gdańsku.
Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), dostrzegając znaczenie kadr turystycznych, ogłosiła hasło przewodnie roku 2019: „Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Hasło to jest tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Gdańsku 18 października 2019 r. Gdańsk jako miasto otwarte, tolerancyjne i europejskie jest predystynowany do organizacji konferencji. Dziedzictwo historyczne, etos pracy i solidarności kreują jego unikalny potencjał turystyczny.
Podczas konferencji omówionych zostanie szereg zagadnień korespondujących z tematem, między innymi:
- system szkolenia i zatrudnienia kadr turystycznych,
- kształtowanie jakości usług turystycznych,
- szeroko rozumiana współpraca turystyczna,
- polityka turystyczna,
- marketing turystyczny,
- rozwój nowych form turystyki,
- przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom.
Do udziału w konferencji zapraszamy środowisko naukowe, decydentów, pracodawców i pracowników turystyki oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
 
Publikacje
Najlepsze prace zostaną opublikowane bezpłatnie w zeszytach naukowych:
  • Ekonomiczne Problemy Turystyki,
  • Folia Turistica,
  • Baltic Region (indeksowany w WoS i Scopus).
 
Decyzję dotyczącą publikacji podejmie Komitet Naukowy w uzgodnieniu z autorem.
 
Język konferencji
Wystąpienia odbędą się w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.
 
Szczegółowe informacje o wydarzeniu wkrótce dostępne będą na stronie:
http://fen.am.gdynia.pl

Odwiedzin na stronie