Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Bałtycki Federalny Uniwersytet im I. Kanta oraz Academia Europa Nostra, zapraszają do udziału w konferencji naukowej pod hasłem roku 2019 UNWTO  „Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich” zorganizowanej w ramach XII FORUM EUROPA NOSTRA  w dniu 18 października 2019 r.
Miejsce Konferencji: Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto.

Turystyka jest niezwykle interesującym i wielowymiarowym zjawiskiem współczesnego świata. Stale rosnąca liczba osób podróżujących powoduje implikacje dla wielu sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Funkcje pełnione przez turystykę nie ograniczają się jedynie do istotnych z indywidualnego punktu widzenia kwestii wypoczynku i kształcenia, ale dotyczą również rozwoju regionów turystycznych czy zapewnienia źródła utrzymania dla ponad 10% pracujących na świecie. 
Skala ruchu turystycznego, w którym uczestniczy ponad miliard osób rocznie, stawia przed turystyką wciąż nowe wyzwania. Rosnące i szybko zmieniające się upodobania turystów generują coraz większe zapotrzebowanie na obsługę, która jest wyjątkowo pracochłonna. Turystyka jest jednym z największych pracodawców, tworzy nowe miejsca pracy, przyczyniając się do aktywizacji obszarów recepcji turystycznej. Praca w turystyce daje wiele możliwości rozwoju. Umożliwia pracownikom realizację pasji życiowych i osiąganie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.
Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), dostrzegając znaczenie kadr turystycznych, ogłosiła hasło przewodnie roku 2019: „Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Ta myśl przewodnia jest tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Gdańsku 18 października 2019 r. Gdańsk jako miasto otwarte, tolerancyjne i europejskie jest predystynowany do organizacji tej konferencji. Dziedzictwo historyczne, etos pracy i solidarności kreują jego unikalny potencjał urystyczny.
Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia  korespondujące z tematem, takie jak:
system szkolenia i zatrudnienia kadr turystycznych,
kształtowanie jakości usług turystycznych,
szeroko rozumiana współpraca turystyczna,
polityka turystyczna, 
marketing turystyczny,
rozwój nowych form turystyki,
ekologia,
przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom związanym z turystyką.
Do udziału w konferencji zapraszamy środowisko naukowe, decydentów, pracodawców i pracowników turystyki oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Najlepsze prace zostaną opublikowane bezpłatnie w zeszytach naukowych:
  • Baltic Region (indeksowany w  bazie Web of Science Core Collection oraz  w bazie Scopus),
  • Economic and Social Development Conference Proceedings (materiały indeksowane w bazie Web of Science Core Collection),
  • Ekonomiczne Problemy Turystyki (13 punktów – lista B MNiSW),
  • Folia Turistica (11 punktów – lista B MNiSW).
 
Szczegółowe zasady publikacji ukażą się na witrynie internetowej konferencji  http:// fen.umg.edu.pl 
Decyzję dotyczącą dopuszczenia referatu do wystąpienia i publikacji podejmie Komitet Naukowy po otrzymaniu zgłoszenia wraz z abstraktem.

Język konferencji
Wystąpienia odbędą się w języku polskim, rosyjskim i angielskim.


Komitet Honorowy (tbc)

Witold Bańka - Minister Spotu i Turystyki 
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego 
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska 
Profesor Janusz Zarębski - Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
Profesor Jerzy Gwizdała - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Doc. dr Mariola Łuczak  - Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Robert Andrzejczyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej 
Marta Chełkowska  - Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Mgr Bogdan Donke - Prezes Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki 
Joanna Witkowska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
Krzysztof Budnik – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy
Dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent „Pracodawcy Pomorza”
Łukasz Żelewski -  Prezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Komitet Naukowy
 
Przewodnicząca Komitetu naukowego
 Dr hab. Beata Meyer, prof. nadzw. US, Uniwersytet Szczeciński
 
Członkowie
Prof. dr Valentin Korneevets, Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Prof. dr Ivan Gumenyuk, Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Prof. dr Marijan Cingula, University of Zagreb(Chorwacja)
Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Wiesław Alejziak, prof. nadzw. AWF w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. nadzw. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
Doc. dr Mariola Łuczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Doc. dr Anna Białk – Wolf, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Dr Joanna Kurowska-Pysz, Akademia WSB w Dąbowie Górniczej
Dr Marzena Wanagos, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr Tomasz Studzieniecki, Uniwersytet Morski w Gdyni – sekretarz
 
Komitet Organizacyjny
 
Dr Tomasz Studzieniecki – przewodniczący
Domagoj Cingula, Organizator konferencji ESD (Chorwacja)
Mgr Edmund Matowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Mgr Dominika Mikołajewska, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Mgr Daniel Pietrzak, Przedstawiciel Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto
Mgr Teresa Suchodolska, Wiceprezes Academia Europa Nostra – sekretarz
 
 
KONTAKT
 
Sprawy naukowe
Dr Tomasz Studzieniecki (tomaszstudzieniecki@wp.pl)
 
Sprawy organizacyjne
Mgr Teresa Suchodolska 796-318-334
 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie

Odwiedzin na stronie