Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Bałtycki Federalny Uniwersytet im I. Kanta oraz Academia Europa Nostra, zapraszają do udziału w konferencji naukowej pod hasłem roku 2019 UNWTO  „Turystyka i praca - lepsza przyszłość dla wszystkich” zorganizowanej w ramach XII FORUM EUROPA NOSTRA  w dniu 18 października 2019 r.
Miejsce Konferencji: Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto.

Turystyka jest niezwykle interesującym i wielowymiarowym zjawiskiem współczesnego świata. Stale rosnąca liczba osób podróżujących powoduje implikacje dla wielu sfer życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Funkcje pełnione przez turystykę nie ograniczają się jedynie do istotnych z indywidualnego punktu widzenia kwestii wypoczynku i kształcenia, ale dotyczą również rozwoju regionów turystycznych czy zapewnienia źródła utrzymania dla ponad 10% pracujących na świecie. 
Skala ruchu turystycznego, w którym uczestniczy ponad miliard osób rocznie, stawia przed turystyką wciąż nowe wyzwania. Rosnące i szybko zmieniające się upodobania turystów generują coraz większe zapotrzebowanie na obsługę, która jest wyjątkowo pracochłonna. Turystyka jest jednym z największych pracodawców, tworzy nowe miejsca pracy, przyczyniając się do aktywizacji obszarów recepcji turystycznej. Praca w turystyce daje wiele możliwości rozwoju. Umożliwia pracownikom realizację pasji życiowych i osiąganie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.
Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), dostrzegając znaczenie kadr turystycznych, ogłosiła hasło przewodnie roku 2019: „Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla wszystkich”. Ta myśl przewodnia jest tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w Gdańsku 18 października 2019 r. Gdańsk jako miasto otwarte, tolerancyjne i europejskie jest predestynowane do organizacji tej konferencji. Dziedzictwo historyczne, etos pracy i solidarności kreują jego unikalny potencjał turystyczny.
Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia  korespondujące z tematem, takie jak:
• system szkolenia i zatrudnienia kadr turystycznych,
• kształtowanie jakości usług turystycznych,
• szeroko rozumiana współpraca turystyczna,
• polityka turystyczna, 
• marketing turystyczny,
• rozwój nowych form turystyki,
• ekologia,
• przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom związanym z turystyką.
Do udziału w konferencji zapraszamy środowisko naukowe, decydentów, pracodawców i pracowników turystyki oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

Najlepsze prace zostaną opublikowane bezpłatnie w zeszytach naukowych:
  • Baltic Region (indeksowany w  bazie Web of Science Core Collection oraz  w bazie Scopus),
  • Economic and Social Development Conference Proceedings (materiały indeksowane w bazie Web of Science Core Collection),
  • Ekonomiczne Problemy Turystyki (13 punktów – lista B MNiSW),
  • Folia Turistica (11 punktów – lista B MNiSW).
 
Szczegółowe zasady publikacji ukażą się na witrynie internetowej konferencji  http:// fen.umg.edu.pl 
Decyzję dotyczącą dopuszczenia referatu do wystąpienia i publikacji podejmie Komitet Naukowy po otrzymaniu zgłoszenia wraz z abstraktem.

Język konferencji
Wystąpienia odbędą się w języku polskim, rosyjskim i angielskim.


Komitet Honorowy (tbc)

Witold Bańka - Minister Spotu i Turystyki 
Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego 
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska 
Profesor Janusz Zarębski - Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
Profesor Jerzy Gwizdała - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Doc. dr Mariola Łuczak  - Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Robert Andrzejczyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej 
Marta Chełkowska  - Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
Mgr Bogdan Donke - Prezes Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki 
Roland Budnik – Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy
Dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent „Pracodawcy Pomorza”
Łukasz Żelewski -  Prezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
Łukasz Wysocki - Prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej

Komitet Naukowy
 
Przewodnicząca Komitetu naukowego
 Dr hab. Beata Meyer, prof. nadzw. US, Uniwersytet Szczeciński
 
Członkowie
Prof. dr Valentin Korneevets, Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Prof. dr Ivan Gumenyuk, Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Prof. dr Marijan Cingula, University of Zagreb (Chorwacja)
Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański
Prof. nadzw. dr hab. Jacek Borzyszkowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr hab. Wiesław Alejziak, prof. nadzw. AWF w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie 
Dr hab. Joanna Kizielewicz, prof. nadzw. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. nadzw. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Dr hab. Adam Przybyłowski, prof. UMG, Uniwersytet Morski w Gdyni
Doc. dr Mariola Łuczak, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Doc. dr Anna Białk – Wolf, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Dr Joanna Kurowska - Pysz, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Dr Jarosław Lichacy- Politechnika Koszalińska
Dr Marzena Wanagos, Uniwersytet Morski w Gdyni
Dr Tomasz Studzieniecki, Uniwersytet Morski w Gdyni – sekretarz

 
Komitet Organizacyjny
 
Dr Tomasz Studzieniecki – przewodniczący
Domagoj Cingula, Organizator konferencji ESD (Chorwacja)
Mgr Edmund Matowski, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Mgr Dominika Mikołajewska, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Mgr Daniel Pietrzak, Przedstawiciel Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto
Mgr Teresa Suchodolska, Wiceprezes Academia Europa Nostra – sekretarz
 
 
KONTAKT 
 
Sprawy naukowe
Dr Tomasz Studzieniecki (tomaszstudzieniecki@wp.pl)
 
Sprawy organizacyjne
Mgr Teresa Suchodolska 796-318-334
 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie http://fen.umg.edu.pl

Odwiedzin na stronie