W dniach 11-12 października 2018 r. odbyło się XI Forum Europa Nostra wraz z konferencją naukową pt. „Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie" - pod Honorowym patronatem: Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Wójta Gminy Nowa Karczma Andrzeja Pollaka oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego i Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Pomorska droga do Niepodległej", któremu patronuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dwudniowe Forum rozpoczęło się obradami na terenie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

"Samorządowcy z Pomorza podpisali specjalną deklarację dotyczącą organizacji uroczystych obchodów stulecia Niepodległości Polski. Przez cały rok różnorodne wydarzenia przypominać będą o pomorskiej drodze do Niepodległej.
Stulecie Niepodległości Polski to wyjątkowy jubileusz. W 2018 roku upamiętnimy rocznicę odzyskania przez Nasz naród wolności i suwerenności państwowej po 123 latach zaborów.
Projekt: Niepodległa 2018
Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 2 listopada 2017 r. w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, przedstawiona została idea obchodów w województwie pomorskim. Rozmowy stanowiły jednocześnie inaugurację całorocznych obchodów stulecia Niepodległości Polski. Na spotkaniu obecni byli prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, a także członkowie Komitetu Honorowego Obchodów, m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Edmund Wittbrodt.".
Źródło: https://niepodlegla.pomorskie.eu/idea-programu

XI Forum Europa Nostra
Honorowy 
Patronat:
Wicemarszałek Senatu – Bogdan Borusewicz
Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk
Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu SWP – Dariusz Męczykowski
Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz
Wójt Gminy Nowa Karczma –  Andrzej Pollak
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski
Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego- prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni- prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku – Wojciech Bonisławski

Informacje szczegółowe, dotyczące XI Forum Europa Nostra, znajdują się na stronie konferencji: fen.am.gdynia.pl
 
Nazwa Typ
KOMUNIKAT XI Forum Europa Nostra - program konferencji plik .pdf
fen.am.gdynia.pl adres url

Odwiedzin na stronie