XI Forum Europa Nostra „Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie”.  Gdańsk/Będomin 11 – 12 października 2018.

Rok 1918 to przełomowa data w dziejach Polski, Europy i świata. Powstał wtedy nowy ład polityczny na naszym kontynencie. Historia toczyła się nie tylko na szczeblu politycznym, w wymiarze międzynarodowym, ale także w rodzinach, społecznościach lokalnych, różnych środowiskach. Organizatorzy Forum chcieliby zwrócić uwagę na ten wymiar, pokazać jak ów rok przebiegał w konkretnej wsi, mieście, regionie, kraju, ale także w rozmaitych kręgach społecznych, narodowościowych, kulturowych; również jak poszczególne osoby zachowywały się, reagowały na zmieniającą się sytuację, czy miały świadomość przełomowości tych wydarzeń. „Nie ograniczamy się tylko do terenów polskich, chcemy spojrzeć na 1918 r. także z szerszej europejskiej perspektywy” podkreśla przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. Tadeusz Stegner. Forum Europa Nostra zakłada również wyjazd studyjny do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Więcej informacji wkrótce.

Odwiedzin na stronie