Partnerstwo z Komitetem  Konferencji ESD od 2019 roku.

Konferencja ESD stała się markowym produktem międzynarodowego rynku spotkań naukowych. Inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego, chorwackiej uczelni Sveučilište Sjever od strony organizacyjnej sprawnie koordynowana jest przez Komitet Organizacyjny, na czele którego stoi Pan Domagoj Cingula. Konferencja ESD otrzymała prestiżowy certyfikat „Academic Conference Excellence (ACE)”. Na uwagę zasługuje ciekawa problematyka, obejmująca nie tylko kwestie społeczne i ekonomiczne, ale również wiele innych interesujących problemów współczesnej rzeczywistości. Internacjonalizacja współpracy naukowej dokonuje się poprzez organizację kilku konferencji nie tylko w Europie, ale także poza kontynentem. Potwierdzeniem wysokiego poziomu merytorycznego jest indeksowanie materiałów konferencyjnych w prestiżowych bazach, w tym bazie Web of Science, EcoLit, Proquest, EconBiz. Dopełnieniem konferencji jest międzynarodowy zeszyt naukowy „Journal of Economic and Social Development” Więcej informacji na stronie www.esd-conference.com.

 

Odwiedzin na stronie