aen 3
Międzynarodowa konferencja naukowa "Współpraca terytorialna i międzyorganizacyjna 2020", Brenna, 23-24 września 2020 r.

W ramach XIII Forum Europa Nostra odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „International Conference on Territorial and Interorganisational Cooperation”. Organizatorem wydarzenia była Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Partnerem konferencji było  stowarzyszenie Academia Europa Nostra.


"Najdrożsi Uczestnicy i Przyjaciele,
w imieniu Władz WSB pragnę podziękować za ogromne zaangażowanie i udział w międzynarodowej konferencji "Współpraca terytorialna i międzyorganizacyjna 2020", która odbyła się w dniach 23-24.09.2020 w Hotelu Kotarz w Brennej. Serdecznie dziękuję każdemu uczestnikowi, który przyjechał do Brennej, a także wszystkim uczestnikom, którzy dołączyli do nas przez Internet.
 
Dziękuję również wszystkim patronom konferencji:
- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce,
- Academia Europa Nostra,
- Euroregion Śląsk Cieszyński,
- Wójt Gminy Brenna,
- Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania Oddział w Dąbrowie Górniczej,
- Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk,
- Sekcja Polska European Regional Science Association (ERSA),
- Rektor Akademii Morskiej w Gdyni, prof. Adam Weintrit,
- Rektor Wyższej Szkoły Bankowej, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, dr hab. prof. AWSB.
 
Serdeczne podziękowania kierujemy do głównych prelegentów konferencji:
- prof. Marina Andeva, University American College Skopje, Macedonia Północna,
- prof. Alexandros Apostolakis, Hellenic Mediterranean University, Grecja,
- Prof. Jacinto Garrido Velarde, Wydział Nauk Terytorialnych, Uniwersytet Estremadura, Hiszpania,
- prof. Dangis Gudelis, Instytut Administracji Publicznej, Wydział Zarządzania Publicznego, Uniwersytet Mykolasa Romerisa w Wilnie na Litwie,
- prof. Eduardo Medeiros, ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugalia,
- prof. James W Scott, Karelian Institute, University of Eastern Finland, Finlandia.
 
Chciałbym również podziękować prof. Martin Klatt, dr Hynek Böhm, prof. Kostadin Kolarov i prof. Tomaszowi Studzienieckiemu, który moderował sesje konferencyjne, a także dr Wojciech Opioła, dr Francesco Cappellano i prof. Khrystyna Prytula, którzy dokonali wprowadzenia do każdej debaty okrągłego stołu, a także wszystkim panelistom debat okrągłego stołu.
Cieszę się i jestem wdzięczna, że nasze zaproszenia do udziału w konferencji przyjęło wielu naukowców. 20 krajów było reprezentowanych przez uczestników konferencji, którzy potwierdzają swoją obecność stacjonarnie i online. Jestem również wdzięczna, że wszyscy mogliśmy wymienić się wynikami badań, prowadzić dyskusje, nawiązywać nowe relacje i spędzać razem czas.
 
Konferencję cechowało interdyscyplinarne podejście i nowatorskie formuły, zwłaszcza debaty okrągłego stołu i wydarzenia towarzyszące. Nowatorska forma konferencji koncentrowała się nie tylko na wartościowej dyskusji naukowej podczas sesji plenarnych, ale także na tworzeniu sieci kontaktów podczas debat okrągłego stołu i innych wydarzeń.
 
Udało nam się pokonać wszystkie trudności i ograniczenia, jakie stawia przed nami pandemia COVID-19, organizując konferencję w formule hybrydowej. Oprócz tradycyjnego spotkania uczestników i panelistów w Brennej, wszyscy goście, którym nie udało się przyjechać do Polski, mieli okazję połączyć się z nami online.
 
Bez wątpienia można powiedzieć, że konferencja była naprawdę udana. Sesje plenarne i debaty okrągłego stołu zaowocowały wieloma interesującymi pomysłami, wymianą myśli naukowych i nowymi spojrzeniami na kwestie transgraniczne na całym świecie. Udało nam się odkryć ogromny potencjał i możliwości, które zaowocują nowymi możliwościami współpracy i rozwojem nauki w obszarze współpracy terytorialnej i międzyorganizacyjnej.
 
Przewodnicząca konferencji
dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, dr hab. prof. AWSB
Dyrektor Instytutu Badawczego Współpracy Terytorialnej i Międzyorganizacyjnej".

Galeria:
Info: https://wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=taio,5350
conference-agenda
 

Odwiedzin na stronie