Bałtycka Akademia Turystyki - nowe konsorcjum instytucji naukowo dydaktycznych i ekspertów turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB).
 

W Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) turystyka jest jednym z 13 priorytetów. Co roku odbywa się Forum Turystyki Morza Bałtyckiego, które stało się najważniejszym forum interesariuszy turystyki w Regionie. W systemie wielopoziomowego zarządzania turystyką w RMB istotną rolę odgrywa środowisko naukowo dydaktyczne. Pojawia się potrzeba wypracowania mechanizmów współpracy tego środowiska w Regionie. Wskazane jest inspirowanie, wspieranie a także koordynowanie interdyscyplinarnych prac badawczych w układzie transnarodowym. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi inicjatywa Bałtyckiej Akademii Turystyki, wspierana przez polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Academia Europa Nostra we współpracy z Akademią Morską w Gdyni wkrótce uruchomi witrynę internetową tego przedsięwzięcia.

Odwiedzin na stronie